Finansiranje

Credit Agricole banka

Moto Kredit

Osnovni preduslov za kredit je da je lice u radnom odnosu, na neodređeno ili određeno vreme, ili u penziji.

Kod svih navedenih modela finansiranja važe sledeći uslovi i kreditna pravila:

– Bez obaveze prenosa zarade u CA Banku
– Bez troška održavanje kredita
– Bez troška životnog osiguranja kredita
– Bez troška delimične ili prevremene otplate kredita
– Mogućnost otplate kredita do 70 godine starosti
– Po srednjem kursu NBS isplata i otplata kredita

Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita:

– Minimum potrebne dokumentacije za
  odobrenje kredita se sastoji iz sledećeg:
– Zahtev za kredit, sa potvrdom o zaposlenju
– Administrativna zabrana
– Lična karta I zdr.knjižica korisnika kredita
– Za penzionere je potrebna samo lična karta i ček od penzije

Primeri finansiranja

Vrsta kredita: Potrošački kredit indeksiran u evrima
Valuta kredita: RSD indeksiran EUR
Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
Iznos kredita: 500 – 10.000 EUR
Period otplate: 6 – 24 meseci
Učešće: min 30%
Nominalna kamatna stopa: 0%
Trošak obrade kredita: 0%
Prevremena i delimična otplata: 0%

Vrsta kredita: Potrošački kredit u dinarima
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma
Iznos kredita: 50.000 – 1.000.000 RSD
Period otplate: 6 – 12 meseci
Učešće: 0%
Nominalna kamatna stopa: 0%
Trošak obrade kredita: 0%
Prevremena i delimična otplata: 0%

Free WordPress Themes, Free Android Games